Onze visie

Forum Ethibel als trendsetter


De werking van Forum Ethibel bestaat uit drie grote pijlers: 'Trendsetter', 'Ondersteuning op maat' en 'Maatschappelijke inbedding'.


In de eerste pijler, zetten we onze eigen waarden en visie op duurzaamheid uiteen. 


We doen dit door kwantitatieve data op een genuanceerde manier te interpreteren. De combinatie van data over sectoren, bedrijven en ESG-scores (milieu (environment) – sociale factoren (social) – goed bestuur (good governance)), met de beoordeling ervan door een team van experts (de registercommissie), resulteert in het investeringsregister van Forum Ethibel.


Dit register vormt de basis voor de Ethibel labels, die op hun beurt de basis vormen voor de ontwikkeling van de Ethibel Duurzaamheidsindex.Het investeringsregister

Het investeringsregister is een duurzaam investeringsuniversum, bestaande uit bedrijven en landen waar een duurzaamheidsfilter op werd toegepast. Door data te beoordelen, worden er scores toegekend aan bedrijven en landen en worden ze opgenomen in of uitgesloten van het register.

De samenstelling van ons register streeft naar een evenwichtige sectorale en geografische spreiding. Het doel is ervoor te zorgen dat fondsbeheerders een financieel en technisch gezonde portefeuille kunnen samenstellen op basis van ons register.
Het investeringsregister kan door iedereen geraadpleegd worden voor niet-commercieel gebruik. Schrijf je hier in om toegang te verkrijgen.

Voor meer informatie over de selectie van de bedrijven en landen en welke criteria er gehanteerd worden, ga naar Ons duurzaam universum


Ethibel label

Forum Ethibel ontwikkelde twee labels, vertrekkende van het duurzaam investeringsuniversum: Ethibel PIONEER en Ethibel EXCELLENCE.


Beide labels zijn kwaliteitslabels: een label dat op een visuele manier (d.m.v. een logo) aanduidt dat een product gecertificeerd werd door een onafhankelijke en gespecialiseerde instantie. Het zijn keurmerken voor beleggingsfondsen die uitsluitend beleggen in aandelen of obligaties, opgenomen in het Investeringsregister en met de score A of B (PIONEER) of A, B of C (EXCELLENCE).

Onze labels worden toegekend aan verschillende producten die aan dezelfde specificaties voldoen. Financiële instellingen die een label wensen te verkrijgen, dienen dit aan te vragen bij Forum Ethibel. Het label wordt toegewezen onder strikte voorwaarden die worden opgenomen in een contract. Forum Ethibel zal regelmatig nagaan of het fonds hier nog steeds aan voldoet.

Voor meer info en om te bekijken welke fondsen een Ethibel label dragen, ga naar Labels en certificaten.


Ethibel Duurzaamheidsindex

Op basis van het Ethibel label ontwikkelde Forum Ethibel in 2001 de Ethibel Duurzaamheidsindex (ESI = Ethibel Sustainability Index)* . In het algemeen, bevat deze index een korf van bedrijven uit het Investeringsregister. De index vormt een goede indicatie voor de prestaties van duurzame investeringen en stelt beleggers in staat om de financiële prestaties van duurzame beleggingen te vergelijken met traditionele aandelen. Voor vermogensbeheerders is het een nuttig instrument voor het passief beheer van duurzame fondsen.

De Ethibel indexen zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen hier geraadpleegd worden. De meest recente informatie over de prestaties van de ESI zijn beschikbaar op de website van Euronext.

* De Ethibel Sustainability Index is sinds 2005 eigendom van Vigeo Eiris. Forum Ethibel blijft echter wel verantwoordelijk voor de samenstelling ervan.